Phố Chợ (Tác giả :Trần Văn Hữu)

Phố cổ ngày thưa thớt bóng người, đóng cửa cài then phố lên đèn Phố nhỏ dùng chân ướt lối về,tiếng kẻng tàn canh vẳn trong lành, Phố cổ ngày mưa gió, phố cổ hàng rong chợt tối đông, ấy là chợ đêm người đứng trông, khóc thầm vì lo hàng ế không, tức tưởi lại mong được mấy công, vất vả ngược xuôi cho ngày mới...


Bài dự thi cùng thể loại

Tác phẩm: Quang gánh...

Tác giả: Đặng Phú...

Tác phẩm: ĐÊM HÀ NỘI

Tác giả: TRẦN THỊ...

Tác phẩm: BUÝT HÀ NỘI

Tác giả: Trần Thị...

Tác phẩm: Người lao...

Tác giả: Nguyễn Minh...

Tác phẩm: Hà Nội chăng...

Tác giả: Trần Thành...

Tác phẩm: Doodle Hà...

Tác giả: Lê Tâm Đức

Tác phẩm: Em, Hà Nội!

Tác giả: Phạm Tùng...

Tác phẩm: GA HÀ NỘI

Tác giả: Nguyễn Xuân...