Hà Nội chăng kín tóc trời (Tác giả :Trần Thành Thái)

Ở đó, có một hồn phố lãng mạn, trầm tích và thơ mộng. Ở đó cũng có một hồn phố xù xì, gai góc và thô ráp. Là một Hà Nội dây điện chăng kín như một thứ tóc trời vắt vẻo từ phố này sang phố kia. Một nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của Hà Nội.
 

  

Bài dự thi cùng thể loại

Tác phẩm: Quang gánh...

Tác giả: Đặng Phú...

Tác phẩm: ĐÊM HÀ NỘI

Tác giả: TRẦN THỊ...

Tác phẩm: BUÝT HÀ NỘI

Tác giả: Trần Thị...

Tác phẩm: Người lao...

Tác giả: Nguyễn Minh...

Tác phẩm: Phố Chợ

Tác giả: Trần Văn Hữu

Tác phẩm: Doodle Hà...

Tác giả: Lê Tâm Đức

Tác phẩm: Em, Hà Nội!

Tác giả: Phạm Tùng...

Tác phẩm: GA HÀ NỘI

Tác giả: Nguyễn Xuân...