Hà Nội (Tác giả :Nguyễn Thanh Lâm)

Tôi đến Hà Nội học kiến trúc nhưng dường như tôi luôn bị ấn tượng bởi những người lao động Hà Nội.
Tôi muốn ghi lại hình ảnh mọi người như đang kiên nhẫn chờ đợi một điều đó, hay đơn giản chỉ là họ đang nghỉ ngơi…

 


Chờ đợi


Sửa soạn


Buổi sáng ở Tạ Hiện

Bài dự thi cùng thể loại

Tác phẩm: Cây phượng...

Tác giả: Lê Bá Nam

Tác phẩm: Vẽ...

Tác giả: Nguyễn Thành...

Tác phẩm: "Chút suy...

Tác giả: Võ Trọng Anh...

Tác phẩm: Một ngày

Tác giả: Phạm Thanh...

Tác phẩm: Hà Nội không...

Tác giả: Thịnh Toản

Tác phẩm: Chợp mắt

Tác giả: Đàm Hoàng...

Tác phẩm: Hà Nội có lẽ...

Tác giả: Ngô Thị Mỹ...

Tác phẩm: Mê cung đời...

Tác giả: Ngô Thị Mỹ...