Lối vào (Tác giả :Đậu Xuân Thuyên)

Hà Nội trong kí ức của tôi luôn là những gì nhỏ bé và cổ xưa, mặc dù rất nhiều công trình mới mọc lên.
Tôi yêu các không gian cũ kĩ, mục nát đơn giản thuộc về Hà Nội. Với tôi những thứ cũ kĩ luôn gắn liền với quá khứ của Hà Nội

Bài dự thi cùng thể loại

Tác phẩm: PHỐ BÌNH YÊN

Tác giả: Nguyễn Thị...

Tác phẩm: Gánh hàng...

Tác giả: Nguyễn Thị...

Tác phẩm: Hanoi...

Tác giả: Win - D team

Tác phẩm: Vespa Cổ

Tác giả: Hoàng Duy...

Tác phẩm: Khuê Văn Các

Tác giả: Hòang Duy...

Tác phẩm: LỘI TỪ NHÀ...

Tác giả: Phạm Phương...

Tác phẩm: *Bíp* *Két*...

Tác giả: Vũ Hoài Thu

Tác phẩm: Ông Đồ ngày...

Tác giả: Trần Văn Lập