Quang gánh Hà Nội (Tác giả :Đặng Phú Hiệp)

Những gánh hàng rong đi khắp phố phường Hà Nội như những mắt xích kết nối giữa Qúa Khứ và Hiện Tại, Truyền Thống và Hiện Đại phát triển, đó là một cái Chất của Hà Nội ! ...Cũng như quang gánh kia, sự cân bằng giữa hai đầu gánh Truyền Thống và Hiện Đại mới cho Hà nội những bước đi vững vàng...Thiết nghĩ, mỗi chúng ta đều đang gánh lên mình những chiếc quang gánh này !


Bài dự thi cùng thể loại

Tác phẩm: ĐÊM HÀ NỘI

Tác giả: TRẦN THỊ...

Tác phẩm: BUÝT HÀ NỘI

Tác giả: Trần Thị...

Tác phẩm: Người lao...

Tác giả: Nguyễn Minh...

Tác phẩm: Hà Nội chăng...

Tác giả: Trần Thành...

Tác phẩm: Phố Chợ

Tác giả: Trần Văn Hữu

Tác phẩm: Doodle Hà...

Tác giả: Lê Tâm Đức

Tác phẩm: Em, Hà Nội!

Tác giả: Phạm Tùng...

Tác phẩm: GA HÀ NỘI

Tác giả: Nguyễn Xuân...