Tác phẩm: Người níu giữ...

Tác giả: Phạm Cao Cường

Tác phẩm: Tha hóa của xã...

Tác giả: Lê Thị Như...

Tác phẩm: Hà Nội ngược...

Tác giả: Lê Thị Như...

Tác phẩm: Cầu Long Biên

Tác giả: Đặng Nam Hưng

Tác phẩm: Tết Nguyên Đán

Tác giả: Đinh Văn Đạt

Tác phẩm: Chợ Hà Nội

Tác giả: Hoàng Đồng...

Tác phẩm: Nghệ sĩ hớt tóc

Tác giả: Nguyễn Minh...

Tác phẩm: Mặt trời - Hà...

Tác giả: Phạm Thành...

Tác phẩm: Chuyển mình

Tác giả: Nguyễn Bá Anh