Tác phẩm: Những công dân...

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa...

Tác phẩm: Tây Hồ

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa

Tác phẩm: Dịu dàng

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa

Tác phẩm: Mùa bàng

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa

Tác phẩm: Hà Nội ngày nay

Tác giả: Nguyễn Trung...

Tác phẩm: Đổi Thay?

Tác giả: Nguyễn Bá Tùng

Tác phẩm: Hà Nội và khác

Tác giả: Dương Minh...

Tác phẩm: Cầu Long Biên...

Tác giả: Phạm Minh Hằng

Tác phẩm: Hoa là hoa phố....

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa

Tác phẩm: Một thoáng...

Tác giả: Lê Quang Dũng

Tác phẩm: Những vết sờn

Tác giả: Ngô Thị Mỹ Hoa

Tác phẩm: Thời gian

Tác giả: Đặng Văn Dũng