Tác phẩm: Yêu Hà Nội

Tác giả: Đỗ Anh Tuấn

Tác phẩm: Có một Hà Nội...

Tác giả: Hoàng Gia Lực

Tác phẩm: Rẽ nước

Tác giả: Nguyễn Việt...

Tác phẩm: Chợ gầm cầu

Tác giả: Nguyễn Thành...

Tác phẩm: Xích lô

Tác giả: Đào Thanh Hiếu

Tác phẩm: Một phút Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Anh...

Tác phẩm: Vụn nắng

Tác giả: Nguyễn Xuân...

Tác phẩm: Nhớ về ...

Tác giả: Nguyễn Xuân...

Tác phẩm: Cây cầu lịch sử

Tác giả: Nguyễn Trung...

Tác phẩm: Sông và ......

Tác giả: Vũ Thị Xiêm

Tác phẩm: Gánh Hàng Rong

Tác giả: Phan Thị Quỳnh...

Tác phẩm: Màu Thời Gian

Tác giả: Nguyễn Sĩ Dũng