Tác phẩm: Trà chanh chém...

Tác giả: Hoàng Gia Lực,...

Tác phẩm: Góc Hà Nội

Tác giả: Bùi Đinh...

Tác phẩm: Kí ức Hà Nội

Tác giả: Mai Thảo Nhi,...

Tác phẩm: “Gái” Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thanh...

Tác phẩm: Hà Nội không vội...

Tác giả: Hoàng Ngọc...

Tác phẩm: Hà Nội đất chật...

Tác giả: Vũ Thị Quỳnh...

Tác phẩm: Hà Nội không vội...

Tác giả: Nguyễn Tiến...

Tác phẩm: Phở chửi

Tác giả: Trần Thị Hoa