Mục đích, ý nghĩa

- Chào mừng kỷ  niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 –10/10/2014).

- Gợi mở và khuyến khích các bạn trẻ thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình về Thủ đô bằng ngôn ngữ của thiết kế. Cuộc thi là dịp để các bạn thỏa sức sáng tạo, mang những tác phẩm, nói lên tiếng nói của mình đến với công chúng.

- Tạo cơ hội, sân chơi cho các bạn trẻ cọ xát, trao đổi và học tập lẫn nhau về chuyên ngành thiết kế, về chủ đề văn hóa.

- Hưởng ứng dự án phát triển văn hóa cộng đồng - “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” do Sở Văn Hóa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát động, kéo dài từ 10/10/2013 đến hết năm 2020.