Giải thưởng

Tổng trị giá: 532.000.000 VND (Tiền mặt + Hiện vật + Học bổng)

- 1 giải Đặc biệt
(cho tất cả các thể loại): 1 iPhone 6 + 1 học bổng khoá 2 năm của Arena Multmedia trị giá 60.000.000 VND

- 4 giải Nhất cho 4 thể loại: Mỗi giải 3.000.000 VND (Tiền mặt + Hiện vật) +1 học bổng 2 năm của Arena Multimedia trị giá 60.000.000 VND

- 4 giải Nhì cho 4 thể loại: Mỗi giải 2.000.000 VND (tiền mặt / hiện vật) + 1 học bổng 1 năm của Arena Multimedia trị giá 31.200.000 VND

- 4 giải Ba cho 4 thể loại: Mỗi giải 1.000.000 VND (tiền mặt / hiện vật) + học bổng 6 tháng của Arena Multimedia trị giá 15.600.000 VND

- Giải “Tổ Ong” cho nhóm (tập thể / tổ chức) có số lượng tác phẩm gửi cho BTC nhiều nhất: 5.000.000 VNĐ tiền mặt

- Giải “Tổ Kiến” cho 4 nhóm / đơn vị nộp 10 tác phẩm dự thi sớm nhất: 500.000 VNĐ tiền mặt / mỗi nhóm. 

- Giấy chứng nhận: Các thí sinh có tác phẩm dự thi và đăng trên website của cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi “CHẤT Hà Nội” của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội

         

         

- Người được đề cử có thể được yêu cầu tham gia một số hoạt động đại diện cho BTC sau khi có thông báo đoạt giải.

- Người thắng giải đồng ý với việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm và cho phép BTC trình chiếu miễn phí một phần cũng như toàn bộ các tác phẩm thiết kế, phim, hình chụp và âm thanh qua mạng cũng như các phương tiện truyền thông khác với mục đích quảng bá cho cuộc thi. BTC có quyền biên tập, chỉnh sửa, phiên dịch hoặc gỡ bỏ bộ phim bất cứ lúc nào.

- Tất cả các tác phẩm dự thi được đề cử và thắng giải sẽ được giữ lại bởi BTC và có thể được dùng để chình triếu cho các chuyên gia trong ngành, các công ty sản xuất, các đại lý, nhà phân phối và nhà triển lãm. Các tác phẩm này cũng có thể được sử dụng công khai ở tất cả các kênh truyền thông trên khắp thế giới vào bất cứ lúc nào.

Trao giải thưởng

- Giải thưởng sẽ được trao trong buổi Lễ Tổng kết và Trao giải hoặc trong vòng 28 ngày kể từ ngày người thắng cuộc được thông báo. Nếu không ai đến nhận giải thưởng trong thời hạn này, giải thưởng sẽ bị thu hồi.

- Giải thưởng sẽ được công bố trên trang mạng www.chathanoi.com, và có thể được thay đổi. BTC có thể thêm vào hoặc rút bớt các giải thưởng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi. Trong những trường hợp ngoài ý muốn hoặc trường hợp vượt quá tầm kiểm soát, BTC sẽ đề nghị một giải thưởng thay thế với giá trị tương đương.

- Người nhận giải không có quyền trao đổi hoặc chuyển giải thưởng cũng như quyền đổi giải thưởng ra tiền mặt hay các giải khác. Người nhận giải thưởng phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí liên quan đến giải thưởng và không bao gồm trong giải thưởng.

- Giải thưởng Học bổng là các học bổng toàn phần, không bao gồm Lệ phí Giáo trình. Ngoaì ra người học không phải đóng khoản Học phí nào khác trong suốt quá trình học. Học bổng có thể chuyển nhượng được (với giá trị còn lại là 50% giá trị ban đầu) và nếu người được chuyển nhượng vượt qua các kỳ thi đầu vào tại Arena Multimedia. Học bổng thời hạn dài hơn (2 năm, 1 năm) có thể qui đổi thành các học bổng ngắn hạn hơn (1 năm, 6 tháng) khi tổng giá trị học bổng không thay đổi.