Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Công dân đang sinh sống tại Việt Nam, có độ tuổi từ 15 trở lên. Cán bộ nhân viên đang có hợp đồng lao động với trường ĐH Văn hoá Hà Nội, Arena Multimedia, các Nhà tài trợ, Bảo trợ Truyền thông có thể tham gia cuộc thi nhưng không được xét giải thưởng.

- Người dự thi không bắt buộc phải có kinh nghiệm về các lĩnh vực thiết kế, vẽ tranh hoặc làm phim trước đây.

- Nếu bạn tham gia theo nhóm, Trưởng nhóm phải là người đại diện đăng ký.
 


- Bằng việc tham gia vào cuộc thi này và các hoạt động nhận giải thưởng, bạn đồng ý với việc xuất hiện trước công chúng cũng như những hoạt động quảng cáo khác thay mặt cho BTC. BTC có quyền sử dụng tên, quê quán, hình ảnh và phim của BTC có nội dung về bạn/đội của bạn để truyền thông cho dự án.

- Bằng việc tham dự cuộc thi này, bạn đồng ý cho phép BTC sử dụng thông tin cá nhân, tin tức hoặc các hoạt động liên quan đến bạn. Thông tin của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kì bên thứ ba nào nếu không có giấy tờ cho phép của người sở hữu hoặc cha mẹ/người giám hộ với trường hợp bạn dưới 18 tuổi.

- BTC có quyền xem xét tư cách của người tham gia cuộc thi trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.

- Nếu như bạn có bất kì thắc mắc nào về Cuộc thi, vui lòng email cho chúng tôi tại địa chỉ arena2@aprotrain.com