Tiêu chí đánh giá

Tổng điểm của một tác phẩm bao gồm 2 thành phần:
 
50% số điểm đến từ kết quả bình chọn trên website của cuộc thi www.chathanoi.com

Số điểm được tính như sau:

Thang điểm cho phần điểm like là 100 điểm, chỉ tính cho like facebook.
1000 like = 100 điểm, tương ứng cứ mỗi 10 like bạn được 1 điểm.
VD: Bạn được 759 like tương ứng được 75 điểm, 212 like = 21 điểm.Thời gian bình chọn: từ ngày được đăng trên trang web đến hết ngày 7/12/2014 

50% số điểm đến từ điểm đánh giá của Ban Giám khảo

Các tác phẩm sẽ được chấm điểm qua một quá trình trong đó Hội đồng đề cử sẽ đánh giá các phần thi dựa trên các tiêu chí sau:
- Sự sáng tạo (Nội dung, Cốt truyện, Sự đổi mới): 50%.
- Chất lượng kĩ thuật (ví dụ Hình ảnh phim, Hậu kì, Hiệu ứng đặc biệt, màu sắc, bố cục…): 30%
- Mức độ bám sát với các yếu tố đề tài, có phần giới thiệu hay, nộp bài đúng hạn,đúng qui cách: 20%
- Giải thưởng sẽ được đánh giá bởi Ban giám khảoBan cố vấn gồm những chuyên gia trong các lĩnh vực của cuộc thi.

Quyết định của Ban giám khảo và Ban cố vấn là quyết định cuối cùng và không có bất kỳ can thiệp nào.
Người được đề cử giải thưởng sẽ được thông báo trước Lễ trao giải sau khi các đề cử được thống nhất bởi hội đồng giám khảo. Người được đề cử của bất kì giải nào có thể được yêu cầu đưa ra những giấy tờ có liên quan trước khi chính thức được đề cử.

Điểm chung cuộc

Điểm chung cuộc = Số điểm của Ban Giám khảo + Số điểm bình chọn trên trang web của cuộc thi. Thang điểm 100.
Nếu 2 tác phẩm có trùng điểm kết quả thì tác phẩm có điểm bình chọn tuyệt đối (chưa quy đổi) cao hơn sẽ thắng.

Giải “Tổ Ong” cho đơn vị, tập thể có số lượng tác phẩm gửi cho Ban Tổ chức nhiều nhất, tính đến hết ngày 30/11/2014. Mỗi tác phẩm chỉ được gửi 1 lần, nếu gửi lại thì chỉ được thay đổi về sản phẩm, ghi rõ và không được thay đổi vềthông tin người / đơn vịdựthi/ tên người đại diện cho đơn vị.Đơn vị, tập thể tính theo trường Đại học, Cao đẳng, THPT, các CLB có đăng ký hoạt động từ 1 năm trở lên.