Một số điều khoản khác

Điều khoản dành cho nội dung do người sử dụng tạo ra

- Bạn có quyền lợi hợp pháp với tác phẩm tham dự cuộc thi và bạn cũng đã đồng ý cho BTC sử dụng giấy phép không độc quyền, mang tính toàn cầu, miễn phí bản quyền và vĩnh viễn. Giấy phép này cho phép BTC sử dụng phim dự thi của bạn (trong tất cả các phương tiện truyền thông ngày nay và trong tương lai) và tất cả tài liệu và/hoặc thông tin đi kèm với phim hoặc đã được bạn cung cấp bao gồm tên, tuổi, nơi sinh sống của bạn vì mục đích xác định bạn chính là chủ nhân của bộ phim dự thi (cùng với “Điều khoản dành cho nội dung sử dụng” của bạn)

- BTC có quyền đối với “Điều khoản dành cho nội dung sử dụng” của bạn, bao gồm sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, và truyền thông tới công chúng, điều này bao gồm truyền tải qua trang mạng của BTC cũng như trên các tài liệu công khai. Tuy nhiên để tránh sự hiểu nhầm, BTC sẽ không bán cũng như dùng những tài liệu này vào mục đích thương mại nếu không có sự đồng thuận của bạn.
 

 

- Các Điều khoản dành cho nội dung do người sử dụng tạo ra bao gồm các quy định, trong đó Bạn đảm bảo rằng:

  + “Điều khoản dành cho nội dung do người sử dụng tạo ra” của bạn không xâm phạm tác quyền, quyền riêng tư hay bất kỳ quyền nào khác của một bên thứ ba và không chứa những nội dung phỉ báng, khiêu dâm hoặc xúc phạm.

  + Bạn giữ tác quyền đối với “Điều khoản dành cho nội dung do người sử dụng tạo ra” của bạn với tư cách là tác giả và đại diện, đảm bảo rằng bạn có (trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi) tất cả giấy phép, quyền, sự đồng ý, sự cho phép mà BTC cần để sử dụng “Điều khoản dành cho nội dung do người sử dụng tạo ra” của bạn và bạn sẽ trình ra những giấy tờ này khi được yêu cầu.

- BTC có quyền không đăng hoặc dừng đăng tác phẩm của bạn nếu BTC phát hiện tác phẩm của bạn phạm vào bất cứ luật hoặc điều khoản nào hoặc tạo trách nhiệm pháp lý cho BTC.

- Trong trường hợp phim được đề cử hay được giành giải thưởng, người tham gia có thể được yêu cầu kí vào một tờ khai xác nhận rằng tác phẩm của họ do chính họ làm ra và họ có đầy đủ quyền với nội dung ,hình ảnh tác phẩm của mình. Nếu không thể trả lời yêu cầu này hoặc cung cấp thông tin sai sẽ bị truất quyền dự thi và một người khác sẽ được chọn.

Điều khoản với Ban tổ chức

- BTC không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm dự thi bị thất lạc, chậm trễ, gửi sai hoặc chưa hoàn thành hoặc không thể gửi đi, không thể tham gia vì bất cứ lý do gì. Bằng chứng của việc đã giao phim sẽ không được chứng minh bằng biên lai.

- BTC không nhận trách nhiệm cho bất cứ mất mát, tổn thất, thương tật cũng như trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ người tham gia cuộc thi cũng như khi họ nhận giải. Ngoài ra BTC cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về những hư hại cho máy tính của người tham gia hay của bất kỳ ai khác có liên quan hoặc kết quả của việc tham gia cũng như tải xuống hay đăng lên bất kỳ thông tin nào có quan hệ với cuộc thi.

- BTC không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào đến từ người tham dự/người có ý định tham dự cuộc thi không có khả năng đăng tải/tải xuống các thông tin về việc tham dự cuộc thi.- BTC cũng không chịu trách nhiệm về các vấn đề về kĩ thuật liên quan đến các khía cạnh sau có thể ảnh hưởng đến các chu trình của cuộc thi: lỗi phần cứng hoặc phần mềm, máy tính hư hỏng, lỗi điện thoại, vệ tinh, cáp, đường truyền, điện, vô tuyến, kết nối Internet hoặc các đường truyền thông tin online khácsự can thiệp một cách không giới hạn của người/máy móc không có thẩm quyền vào các chu trình của cuộc thi bao gồm làm lộn xộn, phá hỏng, trộm cướp, virus, sâu bọ máy tính; hoặc sự phá hoại bất kì khía cạnh nào của cuộc thi, hoặc mất mát, thất thoát, mất điều hướng, mất truy cập hoặc tài khoản email không sử dụng được liên quan tới cuộc thi.

- BTC không chịu trách nhiệm cho các lỗi đánh máy trong các thông báo hoặc các điều luật chính thức, hoặc lỗi sai sót trong thông tin hiện diện trên Website. Việc sử dụng Website phụ thuộc vào người truy cập. BTC không chịu trách nhiệm về các chấn thương cá nhân hoặc hư hỏng, mất mát tài sản có giá trị với người sử dụng hay các vật dụng máy tính của ai khác từ việc tham dự cuộc thi, sử dụng Website để tải xuống bất kì thông tin nào. Bằng việc tham gia vào cuộc thi này, bạn đồng ý không gây bất kì tổn hại nào cho BTC kể cả các vấn đề từ kiện cáo, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bạn tham dự cuộc thi.

Cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam. Người tham gia luôn phải tuân thủ các quy định trong hiến pháp của quốc gia đó.