Nhiều Chính Sách BHXH Cho Người Lao Động Sắp Có Hiệu Lực

0
211
Nhiều Chính Sách BHXH Cho Người Lao Động Sắp Có Hiệu Lực

Từ nửa cuối năm 2016 tại các phiên họp Quốc hội đã thống nhất thông qua nhiều chính sách quan trọng sẽ bắt đầu triển khai trong năm 2016. Một trong những vấn đề thu hút sự chú ý nhất đồng thời ảnh hưởng tới đông đảo bộ phân dân chúng nhất có lẽ là mức bảo hiểm xã hội – BHXH của người lao động.

Thuộc phạm vi điều chỉnh Bộ luật BHXH có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2016 sắp tới, mức BHXS có một số thay đổi lớn cụ thể như sau:

– Mở rộng đối tượng tham gia BHXH:

Bằng việc bổ sung thêm nhiều quy định nhằm khuyến khích, tạo điều kiện rộng rãi đối tượng người dân tham gia đóng BHXH.

Đối tượng tham gia BHXH ở luật hiện hành là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc là rất rộng nhưng tính khuyến khích chưa cao, nhiều người còn e ngại tham gia BHXH do mức thu nhập thấp. Nhằm cải thiện điều này luật quy định không khống chế tuổi trần tham gia, không hạn mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng BHXH để phù hợp hơn với khả năng tài chính của nhiều người lao động; quy định linh hoạt hơn trong phương thức đóng.vĐặc biệt, Luật BHXH mới quy định Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia, Chính phủ quy định cụ thể nội dung này để phù hợp với khả năng của ngân sách ở từng thời kỳ.

– Mức đóng BHXH: sẽ thay đổi theo mức nền tiền lương tính theo cách mới.

Từ ngày 1-1-2016 đến hết năm 2017, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ là mức lương và các khoản phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động. Từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Theo quy định, trong tổng tỉ lệ 26% đóng vào quỹ BHXH, người lao động đóng 8%, còn lại 18% do người sử dụng lao động đóng.

Do đó số tiền đóng BHXH của người lao động theo quy định mới cũng sẽ tăng, đồng nghĩa với việc chất lượng dịch vụ khi  người lao động sử dụng thẻ BHXH sẽ được cải thiện.

Việc quy định tiền lương đóng BHXH bao gồm cả các khoản phụ cấp, phụ phí nahwmf giải quyết tình trạng doanh nghiệp chia thu nhập của người lao động ra quá nhiều khoản tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung. Điều này khiến cho tiền lương bị ít đi, tiền BHXH cũng theo đó mà giảm dẫn tới chất lượng sử dụng thẻ BHXH của người lao động kém.

Nếu so ra thì từ năm 2016, tiền lương làm cơ sở đóng BHXH tương ứng khoảng 80% thu nhập thực tế; từ năm 2018 trở đi, tiền lương làm cơ sở đóng BHXH là thu nhập thực tế của người lao động.

– Thời gian hưởng lương hưu sẽ kéo dài đồng loạt thêm 5 năm. Tức là thời gian đóng BHXH  để được hưởng lương hưu sẽ tăng từ 25 năm lên 30 năm đối với lao động nữ và từ 30 năm lên 35 năm đối với lao động nam.

Với mức điều chỉnh thời gian thêm 5 năm như vậy mỗi năm  đóng BHXH lao động nữ được nhận bình quân là 3% lương hưu  và 2,5% mỗi năm đối với lao động nam. Tương đương trong 30 cả nam và nữ lao động sẽ được hưởng  mức lương hưu tối đa cao hơn là 75%.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here